คณะกับชุมชน

1 คณะ 1 ชุมชนเป้าหมาย

       ชุมชนบ้านป่าคลอก


คณะกับชุมชน

       คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะพัฒนาด้านวิชาการแล้ว ยังให้ความร่วมมือกับชุมชนในด้านต่างๆ และเป็นที่พึ่งของชุมชนตลอดมา

โครงการอบรมผลิตสารคดีบ้านป่าคลอก

Posted on16 Jun 2015
 รับชมผลงานของน้องๆนักเรียน-นักศึกษาจากโครงการอบรมผลิตสารคดีบ้านป่าคลอกได้ที่ 1. สารคดีป่าชายเลน http://www.youtube.com/watch?v=KOhboWOn4-Y&feature=youtu.be 2. สารคดีบ้านเก่า http://www.youtube.com/watch?v=W5tHpNlhpN4&feature=youtu.be 3. สารคดีเกษตรอินทรีย์ http://www.youtube.com/watch?v=-MC_oReWBuo&feature=youtu.be 4. สารคดีหลงลืมอะไรบางอย่าง http://www.youtube.com/watch?v=KthnfKdivXQ&feature=youtu.be 5. สารคดีเครื่องแกงตำมือ http://www.youtube.com/watch?v=GWyP1G9Rues&feature=youtu.be 6. สารคดีหญ้าทะเล http://www.youtube.com/watch?v=4MLfVWE1Zq8&feature=youtu.be
Skip to toolbar