บำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีเปอจั๊ดญีไร่

Posted on28 Jul 2015
ประเพณีเปอจั๊ดญีไร่      เปอจั๊ดญีไร่ คือพิธีเซ่นไหว้และขอบคุณบรรพบุรุษที่คอยดูแลปกป้องให้อยู่สุขสบายของชาวอูรักลาโว้ย จัดขึ้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี โดยคำว่า “เปอจั๊ด” แปลว่า ทำความสะอาด และ “ญีไร่” แปลว่า สุสานหรือหลุมฝังศพ นอกจากนี้ยังถือเป็นวันรวมญาติอีกด้วย ชาวอูรักลาโว้ยจากที่อื่นที่มีญาติผู้ล่วงลับฝังอยู่สุสานที่ตำบลราไวย์ก็จะมาร่วมพิธีนี้ด้วยเช่นกัน พิธีแบ่งออกเป็นสองวันคือ วันทำความสะอาดหลุมฝังศพและวันทำพิธีไหว้บรรพบุรุษ เมื่อถึงวันทำความสะอาดหลุมฝังศพคนในครอบครัวจะกำจัดวัชพืชและเก็บกวาดบริเวณโดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย ขนทรายจากหาดมิตรภาพที่อยู่บริเวณหน้าทางเข้าสุสานมาตบแต่งให้สวยงาม...
Read More

งานสวดกลางบ้าน ชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Posted on28 Jul 2015
งานสวดกลางบ้าน ชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต           งานสวดกลางบ้านเป็นการปฏิบัติเพื่อขับไล่เสนียดจัญไร ภูติผีปีศาจ โรคภัยไข้เจ็บและความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนในหมู่บ้าน นิยมจัดกันในช่วงเดือน 5 หรือเดือน 6 ของทุกปี โดยปีนี้ชาวบ้านชุมชนบ้านบางโรงจัดขึ้นในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยใช้ชื่องานว่า “อิ่มบุญ-อิ่มท้อง-อิ่มตา...
Read More

สีสันแห่งวิถีการแต่งกายของสาวบาบ๋าภูเก็ต

Posted on16 Jun 2015
ศูนย์ AMTEC คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมาคมเพอรานากัน จัดทำ VDO สีสันแห่งวิถีการแต่งกายของสาวบาบ๋าภูเก็ต ซึ่งเป็นข้อมูลวิธีชีวิตของชาวบ้าน ชุมชุมภูเก็ตดั้งเดิม

ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส

Posted on16 Jun 2015
ศูนย์ AMTEC คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ชาติ เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต จัดทำคลิปวีดีโอ ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ตอนที่ 1   ตอนที่ 2

เมื่ออากงอาม่ายังเด็ก

Posted on16 Jun 2015
ศูนย์ AMTEC คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ชาติ เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต จัดทำคลิปวีดีโอ ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เมื่ออากงอาม่ายังเด็ก

ซอยรมณีย์

Posted on16 Jun 2015
VDO แนะนำ เรื่องซอยรมณีย์ ซึ่งเป็นโปรเจคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม