บำรุงศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ AMTEC คณะทส. จัดการแข่งขัน Baba Life Photo @Phuket

Posted on16 Jun 2015
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการประกวดถ่ายภาพมาราธอนโดยมีหัวข้อคือ “Baba Life Photo @Phuket” ภายใต้แนวความคิด “สีสันการแต่งกายของสาวบาบ๋า อดีตที่ยังมีลมหายใจ” ร่วมกับเทศบาลเมืองนครภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นช่างภาพมือสมัครเล่นจำนวน ๕๐ – ๑๐๐ คน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ช่างกล้องเยาวชนมือสมัครเล่นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถ่ายภาพแฟชั่นในวงการการถ่ายภาพ...
Read More