รางวัลและความสำเร็จ

รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555

Posted on11 Jun 2015
  ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี รับมอบ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับชาติประจำปี 2555 รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลบุคลากรดีเด่น ตำแหน่งประเภทผลงานวิชาการ ประจำปี 2555

Posted on11 Jun 2015
  ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี รับมอบ รางวัลบุคลากรดีเด่น ตำแหน่งประเภทผลงานวิชาการ ประจำปี 2555 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556    

นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555

Posted on11 Jun 2015
  ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี รับพระราชทานรางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555

การพัฒนาอัลกอริทึ่มประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าทั่วโลก สำหรับดาวเทียมมัลลิมิเตอร์เวฟแบบพาสซีฟ

Posted on11 Jun 2015
  ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี รับมอบ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา “การพัฒนาอัลกอริทึ่มประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าทั่วโลก สำหรับดาวเทียมมัลลิมิเตอร์เวฟแบบพาสซีฟ ” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี รับรางวัล “รางวัล Platinum Award” ประจำปี 2555

Posted on11 Jun 2015
  ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี รับมอบ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับชาติประจำปี 2555 รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัล Platinum Award” ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17-มิถุนายน-56 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี รับมอบรางวัล โครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ”

Posted on11 Jun 2015
  ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี รับมอบ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะนักวิจัยที่มีผลงานเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติประจำปี 2555 และได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับชาติประจำปี 2555 รางวัลใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ” จากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 17-มิถุนายน-56 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr.Raymond James Ritchie รับมอบ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Posted on11 Jun 2015
  เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะนักวิจัยที่เป็น Corresponding Author ตั้งแต่ 3 บทความขึ้นไป ปี 2555 เมื่อวันที่ 17-มิถุนายน-56 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี รับมอบรางวัล รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556

Posted on11 Jun 2015
  ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี รับมอบรางวัล รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์