ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ลำดับ ที่อยู่ โทร ประเทศ เป้าหมาย
1. Asia climate Change Education Center South korea ศูนย์กลางการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอากาศในภูมิภาคเอเชีย
2. Department of Natural Resources Cornell University 607-255-2149 USA ประสานงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
3. Dean of College of International Exchange Shanghai University china การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ มหาวิทยาลัย Shanghai
4. Hunkuk University of Foreign Studies Head Department of Thai South korea การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ มหาวิทยาลัย Hunkuk
5. School of Energy and Environment Thailand การดูแลพลังงานและสิ่งแวดล้อม
6. KMUTT Geospatial Engineering and Innovation Center (KGEO) Thailand เกี่ยวกับงานนวัตกรรม วิศวกรรมและหุ่นยนต์
7. Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Turkey Turkey การแลกเปลี่ยนนักศึกษา