สัมภาษณ์ศิษย์เก่า

img_thanaphongphan_formal ชื่อ ธนพงศ์พันธ์ นราธนฐานันตร์
(ชื่อ-สกุลเดิม)ปิยพงศ์ แดงรัตน์
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1 (รหัส 46F0039) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ประวัติการทำงาน 2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการการบ่มเพาะธุรกิจ ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมภูเก็ต เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต
2553-2556 นักพัฒนาธุรกิจ ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมภูเก็ต เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภูเก็ต
2550-2551 เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต หรือ SIPA

จากใจถึงคณะ

      จากวันนั้นถึงวันนี้ วันเวลาก็ผ่านไป 10 ปีแล้วจากรุ่นแรกของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากเด็กที่ไม่เคยรู้เรื่องและมีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบเข้าด้วยความอยากรู้ พอได้เข้าจึงทำให้หายรู้และตั้งใจเรียน และทำกิจกรรมของสาขา และคณะในช่วงนั้นเยอะหน่อยเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นรุ่นแรกๆ จากคนที่ไม่ชอบกิจกรรม แต่สุดท้ายก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมาย ทั้งกิจกรรมชมรมไอซีที โครงการความร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ ในโครงการ Microsoft Student Ambassador รุ่นแรกของมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น Microsoft Student Partners) 
     10 ปีแห่งการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีน้องๆ สาขาวิชาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่ รวมถึงการพัฒนาของคณะที่มีมาตรฐานการรับรองทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้น ขอให้คณะมีการพัฒนาทางด้านวิชาการยิ่งๆ ขึ้นไปครับ   iii

p1 ชื่อ ณัฐพงษ์ โกทอง
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รุ่นที่ 6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ประวัติการทำงาน 2556-ปัจจุบัน IT Manager Phuket Adventure Park
2556-ปัจจุบัน เจ้าของ Echocess
2555-ปัจจุบัน Freelance Programmer IT Smartplan
2555-2556 Programmer Express Data Co.,Ltd

จากใจถึงคณะ

       ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่มอบความรู้ บ่มเพาะ ฝึกสอนวิชาจนทำให้ผมได้มีวันนี้ ทุกๆ คำสั่งสอน ทั้งด้านวิชาชีพ รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมต่างๆ ที่ท่านอาจารย์เคยบอกกล่าว ล้วนได้ถูกนำไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม สิ่งที่อาจารย์ทุกๆ ท่านสอนมา มิได้เสียเปล่าเลย และผมขอฝากคำแนะนำดีๆ ให้แก่รุ่นน้องที่กำลังจะจบออกมาในภายภาคหน้าไว้สักเล็กน้อย คือ การจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด เราจะต้องรู้จักนำความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการใช้กับชีวิตจริง และจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและเพียรพยายาม  iii

2013-08-21_17.05.00 ชื่อ Sharif Densumite
ประวัติการศึกษา BSc. Software Engineering at Prince of Songkla University, Kathu, Phuket
ประวัติการทำงาน 2555-present Project Manager at Intelligent Enterprise Software Co. Ltd. (Education software)
2554 Java Programmer at International Medical Software Co.Ltd

จากใจถึงคณะ

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นหนึ่งในสถาบันแนวหน้าของประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการผลิตต้นกล้าที่มีคุณภาพออกสู่สังคมและยั่งยืน เพื่อรองรับกับตลาด AEC ที่กำลังจะเข้ามา  iii

 

Skip to toolbar