หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้เปิดสอนหลักสูตร

– ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
   ดาวน์โหลดโบรชัวร์แนะนำหลักสูตร
file1
file2
– ระดับปริญญาตรี(แบบก้าวหน้า) จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
– ระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
National Programs

International Program

– ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้

IMG_1714 copy

Skip to toolbar