11 Jun 2015

ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี รับรางวัล “รางวัล Platinum Award” ประจำปี 2555

/
Posted By

PSU_Certificate_3

 

ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี รับมอบ เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับชาติประจำปี 2555 รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัล Platinum Award” ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17-มิถุนายน-56 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์