16 Jun 2015

ทส.ร่วมโครงการ “ปล่อยปู ปลูกหญ้า 12 สิงหา มหาราชินี”

/
Posted By

ทส.ร่วมโครงการ “ปล่อยปู ปลูกหญ้า 12 สิงหา มหาราชินี”

 

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้นำนักศึกษาจำนวน 30 คนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการจัดทำและบำรุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกหญ้าทะเล ด้วยศูนย์อนุรักษ์ททรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดโครงการจัดทำและบำรุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกหญ้าทพเลภายใต้ชื่อ “ปล่อยปู ปลูกหญ้า 12 สิงหหา มหาราชินี” เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล อ่าวป่าคลอก ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นักเรียน นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ณ อ่าป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำถลาง จังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

IMG_9637 IMG_9653 IMG_9669
IMG_9713 IMG_9729 IMG_9745
IMG_9768 IMG_9804