28 Jul 2015

งานสวดกลางบ้าน ชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

/
Posted By

งานสวดกลางบ้าน ชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

          งานสวดกลางบ้านเป็นการปฏิบัติเพื่อขับไล่เสนียดจัญไร ภูติผีปีศาจ โรคภัยไข้เจ็บและความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนในหมู่บ้าน นิยมจัดกันในช่วงเดือน 5 หรือเดือน 6 ของทุกปี โดยปีนี้ชาวบ้านชุมชนบ้านบางโรงจัดขึ้นในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยใช้ชื่องานว่า “อิ่มบุญ-อิ่มท้อง-อิ่มตา โครงการลานวัฒนธรรมลานชุมชน บ้านบางโรง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 12”

พิธีกรรมนั้นจะมีด้วยกัน 3 วัน โดยในเย็นวันที่ 2 ชาวบ้านจะช่วยกันทำอาหารเพื่อเลี้ยงคนในหมู่บ้านและพบปะสังสรรค์กัน เมื่อถึงเวลาใกล้ค่ำ จะนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสวดมนต์เย็นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน หลังทำพิธีสวดมนต์เสร็จแล้ว จะมีมหรสพแสดงมากมายไปตลอดทั้งคืน เมื่อถึงเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่และถวายสังฆทาน

จุดประสงค์ของงานในครั้งนี้คือเพื่อสืบสานงานประเพณีให้ดำรงคงอยู่ รวมไปถึงเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย ภายในงานนั้นผู้ร่วมงานสามารถเห็นถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายและโดดเด่นของชาวบ้านบางโรงผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมรับประทานอาหารและขนมท้องถิ่น(อิ่มท้อง) การแสดงมโนราห์โบราณ คาบาเร่ในชุด “เปิดประตูสู่อาเซียน” รำไทยต่างๆ(อิ่มตา) และในเช้าวันที่  1 เมษายน 2558 ยังมีพิธีถวายพร-ตักบาตรพาหุง สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ(อิ่มบุญ)ด้วย