18 Apr 2017

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ITPE

/
Posted By

ประกาศ ITPE
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ITPE
ได้ที่ http://bit.ly/2psEntv

2. เข้าสอบในวันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย.59 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องหลวงอนุภาษ อาคาร 3
(แต่งกายชุดนักศึกษา พร้อมนำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน + ดินสอ 2B+ ยางลบ เข้าสอบด้วยค่ะ)

**เตรียมตัวสอบ โดยดาวน์โหลดข้อสอบเก่า
ได้ที่ http://bit.ly/1WaU7xi