18 May 2017

TE-NEWSLETTER VOL.291

/
Posted By

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม สุดเจ๋ง!ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนภาคใต้พร้อมเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

คณะเทคโนลียีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณพิชญา เชิญพันธกุล รหัส 5630215001 น.ส.นฏกร จิตตะปาโณ รหัส 5630215023 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภาคใต้จากการแข่งขันการประกวดพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal ภายใต้ชื่อทีม Phuket PSU ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา