12 Jun 2017

TE-NEWSLETTER VOL.296

/
Posted By

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนำนักศึกษาไปเก็บขยะ และร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
โดยโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต
5 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ราว 150 คน ร่วมกันลงพื้นที่เก็บขยะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ หาดในหาน ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต สนับสนุนโดยโดยโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำหรับการลงพื้นที่เก็บขยะครั้งนี้มีผู้ใหญ่ใจดีจากเทศบาลตำบลราไวย์ นำน้ำดื่มมาแจกเพื่อให้เด็กๆ ได้ดับกระหายกันอีกด้วย
นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมยังได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์เอวนิว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ เอกชนและชุมชน ซึ่งมีการแสดงนิทรรศการความรู้ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการแสดง ละครเวที การเสวนา การตอบคำถามบนเวที และ กิจกรรมการนำขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายมาแลกต้นไม้