8 Sep 2017

TE-NEWSLETTER VOL.311

/
Posted By

ทีม Startup นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 ทีม ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ STARTUPS IN RESIDENCE : ISLANDER SPACESHIP
และคว้ารางวัลทีมละ 1 แสนบาท

โครงการ STARTUPS IN RESIDENCE : ISLANDER SPACESHIP เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) NIA กับ แฮทช์ โคเวิร์คกิ้ง สเปซ ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการนวัตกรรม และวิสาหกิจเริ่มต้นที่อยู่ในเครือข่ายของแต่ละภูมิภาค สามารถต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็ง และสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
สำหรับทีม Startup ที่เป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับรางวัล ทีมละ 1 แสนบาท มีด้วยกัน 2 ทีม คือ

1.ทีม SE56
นายปิติพร ธรรมมา สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
นางสาวฉัตรกานต์ มีแก้ว สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
นายศรันย์ สำราญ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผลงาน: Thai Boxing : เป็น โมบายแอปพลิเคชันสำหรับการสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับชาวต่างชาติที่ชื่นชอบศิลปะมวยไทย ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเนื้อหาได้ตามความต้องการ นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังช่วยส่งเสริมการขายอุปกรณ์กีฬาทางด้านมวยไทยให้กับค่ายมวยอีกด้วย

2.ทีม Keypoint
นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
นายปัญญาปราชญ์ ตุลารักษ์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
นางสาวธัญญาเรศ เขียวทอง สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผลงาน: Teammate Finder : เป็น โมบายแอปพลิเคชันที่ช่วยในการค้นหาบุคคลที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาประเภททีมชนิดเดียวกัน เช่น ฟุตบอล, แบตมินตัน บาสเก็ตบอส นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา รวมถึงการจำหน่วยสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกีฬาประเภททีม

อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้ง 2 ทีมคือ ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์