20 Nov 2017

ประกาศผล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

/
Posted By

ประกาศผล รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

รับรางวัลในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 1205 อาคาร 1 ชั้น 2

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

(ทั้งนี้รบกวนขอสำเนาบัตรประชาชนของทุกรางวัลด้วยนะคะ)

 

คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดรายชื่อคณิตศาสตร์


วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดรายชื่อวิทยาศาสตร์

 

 

****หมายเหตุ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบทุกท่าน****

สามารถเข้าไปตรวจผลการสอบ ได้ที่นี่ <<คลิ๊ก>>