19 Apr 2018

โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร(สามารถดาวน์โหลดไฟล์ของวิทยากรได้)

/
Posted By

ท่านที่ผ่านการอบรบและทดสอบความรู้ สามารถขอรับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ประกอบการกิจการด้านอาหารได้ แนบหลักฐาน ดังนี้ คลิก

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร คลิกที่นี่ ได้เลย

 

ดาวน์โหลดเอกสารบรรยายของวิทยากร คลิกที่นี่ ได้เลย

 

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการสแกน QR Code สามารถ คลิกที่นี่ ได้เลย

รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

CBกำหนดการจัดอบรมAC-23-พ.ค.-611

CBกำหนดการจัดอบรมAC-24-พ.ค.-611