28 Dec 2018

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

/
Posted By

49730798_324097451778691_8732964957236232192_n

📣 📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาปี 62 TCAS รอบที่ 1 ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี

💕 ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่นี่ คลิกเลย

🎤 สอบสัมภาษณ์ ณ ม.อ.ภูเก็ต วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
08.30 – 09.00 น. รายงานตัวหน้าห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 1 อาคาร 5A
09.00 – 09.30 น. ฟังการชี้แจง
09.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

‼️ หลักฐานที่ใช้: บัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน

** แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นำมาวันสัมภาษณ์ **