6 Feb 2019

เปิดรับสมัครTCAS2

/
Posted By

51395704_2127719607312022_2711008310995189760_o

TCAS62 รอบ 2 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
.
สามารถดูระเบียบการการสอบคัดเลือกใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ http://www.entrance.psu.ac.th/…/pdf/033_02_Direct_Book62.pdf
.
สมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th/direct.php
.
รหัสของแต่ละสาขาของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
30301 สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
30302 สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
30303 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
.
กำหนดการ มีดังนี้
4-18 ก.พ. 62 สมัครและแก้ไขข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th
4-19 ก.พ. 62 พิมพ์ใบมัครและชำระเงินค่าสมัคร (400 บาท)
16-17 มี.ค.62 สอบข้อเขียน 9 วิชาสามัญ (จัดสอบโดย สทศ.)
5-8 เม.ย. 62 เลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ได้สูงสุด 4 อันดับ
12 เม.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
18 เม.ย. 62 สอบสัมภาษณ์
22 เม.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
24-25 เม.ย. 62 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS
30 เม.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS)
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร: 076-276106
Facebook: คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทส. มอ. ภูเก็ต
เพจ: FTE.Admission
Website: www.te.psu.ac.th