12 Nov 2019

ประกาศผล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9

/
Posted By

ประกาศ

รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9

รับรางวัลในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมการบริหารจัดการน้ำ 1205

อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

*** ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลทุกคน ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน มาในวันรับมอบรางวัล ***

SciP46

SciM13

SciM46

Mathp46

MathM13

MathM46

สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบทุกท่าน สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ คลิกที่นี่

Skip to toolbar