Month

August 2015

ประกาศสมัครสอบและติวสอบ ITPE

Posted on31 Aug 2015
ประกาศสมัครสอบและติวสอบ ITPE ในวันอาทิตย์ 25 ตุลาคม 2558 วิธีการสมัครสอบ และติวสอบ ITPE จะต้องทำตามขั้นตอน ดังนี้ 1. สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/itpe/login.php ตั้งแต่ วันนี้- 30 ก.ย.58 (สอบเป็นครั้งแรก ต้องสมัครสมากชิกใหม่ก่อนค่ะ) 2....
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.152

Posted on28 Aug 2015
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ พัทลุง เข้าศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ด้านงานวิจัยของ Dr. Raymond James Ritchie เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำโดย รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก...
Read More

Group Email ของคณะ

Posted on27 Aug 2015
Group Email ของคณะ – อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน >> all-te@phuket.psu.ac.th – อาจารย์คณะทส. ทุกท่าน >> te-academics@phuket.psu.ac.th – บุคลากรฝ่ายสนับสนุน >> te-supports@phuket.psu.ac.th – อาจารย์สาขาวิทย์ >> te-sci@phuket.psu.ac.th – กรุ๊ปเมลล์และเบอร์ติดต่อ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.151

Posted on27 Aug 2015
บรรยากาศงานสังสรรค์ครบรอบ 10 ปี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต (TE 10 Year Anniversary) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2548 เพื่อผลิตบัณฑิตและผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ...
Read More

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ( IAESTE Thailand)

Posted on26 Aug 2015
  ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ( IAESTE Thailand) เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วม “โครงการการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ 2559″ รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 1 ตุลาคม 2558 ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติม พี่จ๋า ชั้น 1...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.150

Posted on25 Aug 2015
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 -12.00 น. ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการ “การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.149

Posted on25 Aug 2015
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับการตรวจประเมินคุณภาพ ภายในปีการศึกษา 2557 คณาจารย์ที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย ดร.ธเนศ ปานรัตน์  อ.จีรศักดิ์ ชาติอารยะวดี  ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว...
Read More

ตารางกิจกรรมบนเวทีงาน 10 ปี TE

Posted on19 Aug 2015
17.00-18.30 น.          ลงทะเบียน 18.09-18.30 น.          หัวหน้างาน (อ.วิโรจน์) กล่าวรายงานต่อประธาน (คณบดี) คณบดีกล่าวเปิดงาน รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต (รศ.ภูวดล) กล่าวแสดงความยินดีกับคณะทส. 18.30-19.00 น.          การแสดงโดยคณะดรัมเมเยอร์ การแสดงโดยคณะเชียร์ลีดเดอร์ ประกาศรางวัลประกวดภาพถ่าย และรางวัลศิษย์เก่ารุ่นที่มาร่วมงานเยอะที่สุด การจับรางวัลหางบัตร (ครั้งที่...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.148

Posted on13 Aug 2015
คณะทส. ร่วมกิจกรรมการปล่อยเต่าคุณภาพดีเยี่ยม 84 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00-16.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วม ‪‎กิจกรรมการปล่อยเต่าคุณภาพดีเยี่ยม...
Read More