Month

January 2016

รับสมัคร ป.โท เอก คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ปี 59 (รอบที่1)

Posted on25 Jan 2016
  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครนิสิต – นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 เรียนฟรีมีเงินเดือน* รับจำนวนจำกัด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2559 ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.176

Posted on21 Jan 2016
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภูเก็ต  จัดโครงการสัมมนาวิชาการ International Career Development ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงทั้งการใช้ภาษาและการเข้าใจถึงวัฒนธรรมในต่างประเทศ ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพในการทำงานได้ทั่วโลก ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯจึงส่งเสริมให้เกิดงาน International Career Development เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13.00–16.30 น. ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมหลักในครั้งนี้...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.175

Posted on20 Jan 2016
คณะทส. ม.อ.ภูเก็ต จัดโครงการ “ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแนวความคิดในการพัฒนาเครื่องมือหรือโปรแกรมเพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Local Government ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.174

Posted on15 Jan 2016
นักศึกษาคณะทส.สุดเจ๋ง คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะทส.ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นพภัสสร วงศ์ชู น.ส.พรรณิภา สุวรรณ และน.ส.สุภารัตน์ พิใจดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ นิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2558...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.173

Posted on15 Jan 2016
คณะทส.ร่วมทำกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้น้อง ณ เกาะเพราะทอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2559 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต นำทีมโดยอาจารย์ปริยาภรณ์ รูปโอ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และนักศึกษา จำนวน 30  คน เดินทางไปมอบความสุขให้น้อง ๆ...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.172

Posted on15 Jan 2016
คณะทส.จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 07.00 – 14.00 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 ของคณะฯ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเช้า จากนั้นก็มีการกล่าวอวยพรปีใหม่โดย รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม...
Read More