Day

April 18, 2017

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ITPE

Posted on18 Apr 2017
ประกาศ ITPE 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ITPE ได้ที่ http://bit.ly/2psEntv 2. เข้าสอบในวันอาทิตย์ที่ 23 เม.ย.59 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องหลวงอนุภาษ อาคาร 3 (แต่งกายชุดนักศึกษา พร้อมนำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน + ดินสอ...
Read More