Day

August 1, 2017

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

Posted on01 Aug 2017
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันจันทร์ที่ 7  สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมหลวงอนุภาษฯ อาคาร 3   เวลา รายละเอียด 08.30 – 09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน...
Read More