Month

November 2018

ประกาศผล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

Posted on14 Nov 2018
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 รับรางวัลในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมการบริหารจัดการน้ำ อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ***...
Read More

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1

Posted on09 Nov 2018
    คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 #TCAS รอบที่ 1 รับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ยื่นเกรด ไม่มีการสอบข้อเขียน รับนักศึกษาทั่วประเทศ เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561...
Read More