Day

November 14, 2018

ประกาศผล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

Posted on14 Nov 2018
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล โครงการสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 รับรางวัลในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมการบริหารจัดการน้ำ อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ***...
Read More