Month

December 2018

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on28 Dec 2018
📣 📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาปี 62 TCAS รอบที่ 1 ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี 💕 ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ได้ที่นี่ คลิกเลย
Skip to toolbar