TE-NEWSLETTER | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

TE-NEWSLETTER

TE-NEWSLETTER VOL.298

Posted on26 Jun 2017
“จิบน้ำชา เสวนางานวิจัย”  (Afternoon Tea and Research Dialogue)  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม “จิบน้ำชา เสวนางานวิจัย”  (Afternoon...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.297

Posted on14 Jun 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ป่าตองบีช จัด “โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชาวภูเก็ต” พร้อมมอบทุนการศึกษารวม 235,000 บาท และเครื่องกรองน้ำ 300 เครื่อง           ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  และสร้างระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำที่เป็นปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือ โดยมีการรายงานสภาพแหล่งน้ำและสถานการณ์น้ำของจังหวัดภูเก็ตและได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค   เพื่อให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างเพียงพอและมีน้ำที่มีคุณภาพ สามารถบริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย ดังนั้นคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.296

Posted on12 Jun 2017
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนำนักศึกษาไปเก็บขยะ และร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการหาดจังหวัดภูเก็ต 5 มิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ราว 150 คน ร่วมกันลงพื้นที่เก็บขยะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ หาดในหาน ต.ราไวย์...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.295

Posted on31 May 2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)”  เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา แก้วปลัง...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.294

Posted on29 May 2017
หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะทำงานโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) ลงพื้นที่ จ.ตรัง  เมื่อวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.แสงดาว วงค์สาย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าวสู่การเป็นครัวโลกมาตรฐานสากล นำทีมคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันร่วมกับภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.293

Posted on24 May 2017
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับบริษัท YuuZoo Corporation Limited และ บริษัท Circle of Champions Private Limited เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.292

Posted on23 May 2017
โครงการออกแบบ  “Work Shop DIY My Shirt” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation & Multimedia Technology Center : AMTEC) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการออกแบบ  “Work Shop DIY...
Read More

TE-NEWSLETTER VOL.291

Posted on18 May 2017
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม สุดเจ๋ง!ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนภาคใต้พร้อมเข้าแข่งขันในระดับประเทศ คณะเทคโนลียีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณพิชญา เชิญพันธกุล รหัส 5630215001 น.ส.นฏกร จิตตะปาโณ รหัส 5630215023 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภาคใต้จากการแข่งขันการประกวดพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA Portal ภายใต้ชื่อทีม Phuket...
Read More
1 2 3 37